TOC PREV NEXT INDEX INDEX


Een email adres verwijderen

U kunt een email adres verwijderen dat is geassocieerd met een daadwerkelijk user account. Als u een van deze adressen wilt verwijderen, dan moet u de gehele gebruiker op de Gebruikers tab van SiteControl verwijderen. Zie voor de details Een Gebruikers account verwijderen .


Als u een van uw email aliases verwijdert, wordt alle email die hier daarna nog naartoe gaat naar uw default "catch all" mailbox gestuurd. Als u uw default adres heeft verwijderd (zie Uw default email adres verwijderen voor details) dan worden nog binnenkomende mailtjes als onbezorgd teruggestuurd aan de afzender.

Om een email adres te verwijderen:

  1. Klik in SiteControl op Email . De Email pagina verschijnt.
  2. Localiseer in de Email Adressen box het email adres dat u wilt verwijderen.
  3. Klik op Verwijderen rechts van het email adres.
  4. Klik ter bevestiging op OK .


Hostway B.V.
support@hostway.nl
Copyright ©2002. Hostway Corporation.
All Rights Reserved.

TOC PREV NEXT INDEX INDEX